Proč


Proč je při stavbě potřebný technický a stavební dozor? Co dozoruje? K čemu je? 

Nedívejte se na něj, jako na technika, protože kvalitní technický a stavební dozor investora je, ekonom, stavební technolog, obchodník, psycholog, time-manager, koordinátor a především nárazník emocí a duševních nemocí.

No a především člověk, který má nad stavbou nadhled a přehled. Je prostředníkem mezi stavební firmou a investorem. 

I když je slovo "dozor" takové přísně konkávní, tak je především osobou odpovědnou za skvělý výsledek a proto si jej chcete najmout.  

Chcete, protože z každého řemesla umí kousek, ale přeci to není zedník, ani klempíř, zámečník, truhlář a tesař, to však neznamená, že nemá přehled. 

Začínáte s rekonstrukcí domu, či naopak potřebujete postavit, nebo koupit nový dům, byt, zemljanku? Pomocníkem při kontrole stavebních prací, dokumentace a zdánlivých maličkostí vám nebude soused ani strýc Tonda, ale stavební dozor.

K čemu je dobrý stavební dozor

Je opravdu stavební dozor tak nutný? Myslíte si, že přeci zvládnete ohlídat partu obkladačů, instalatérů, zedníků, tesařů, klempířů, podlahářů, zámečníků atd? 

Mýlka. Pokud nebudete mít zkušený a specializovaný stavební dozor , tak se nevyhnete mnohdy konfliktním dohadům, dodatečným předělávkám či nesrovnalostech ve stavebním deníku. Stavební dozor je skvělou volbou pro kontrolu firem, které budou na vaší stavbě pracovat. Mnohdy se totiž snaží stavbu provést co nejlevněji, což vy pouhým okem laika nezjistíte.

Kontrola a záruka provedené práce

Díky TDS vám odpadne časté kontrolování stavby, papírování, jemuž nerozumíte, nebudete muset řešit problémy, jež mohou při realizaci stavby, rekonstrukce či koupi bydlení nastat. Stavební dozor zajišťuje a následně ručí za kompletní stavbu, použité materiály v souladu s projektovou dokumentací. Je zárukou kvalitních technologických postupů, veškerého provedení stavby v souladu se stavební dokumentací. 

Stavební dozor je ze zákona nutný i u staveb stavěných svépomocí

V neposlední řadě je třeba připomenout, že zajištění stavebního dozoru je povinností každého, kdo provádí stavbu i svépomocí. Tak to totiž ukládá i stavební zákon. Spolu se stavebníkem stavební dozor odpovídá za dodržení obecně platných předpisů a technických norem. Při provádění instalací a zapojování různých technických zařízení je třeba se řídit danými normami.

Než uzavřete smlouvu o dílo

 1. zašlete mi Vaši projektovou dokumentaci a dle jejího znění Vám po prohlídce bytu či domu a osobní schůzce, abychom se poznali, vypracuji konkrétní cenovou nabídku
 2. dohodneme-li se na spolupráci, bude na moje služby uzavřena mandátní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka 

Než začnete platit jednu fakturu za druhou 

 1. právě nyní zapínám virtuální taxametr a i když mne nemusíte vidět, pracuji
 2. pomohu Vám s výběrem dodavatele a to tím, že oslovím dodavatele kvalitně zpracovanou poptávkou - kvalitně ještě jednou
 3. vyhodnotím předložené nabídky dodavatelů dle předem sjednaného klíče a vydám pro Vás výsledek výběrového řízení - nenechám se opít rohlíkem a triky stavebních firem - znám je stejné triky jsem kdysi používal také
 4. připravím pro Vás návrh smlouvy o dílo pro budoucího zhotovitele - mám přehled v aktuálním právu a když si nebudu vědět rady, vím kam se mám obrátit
 5. připravím Vám harmonogram postupu stavby dle znění uzavřené smlouvy, abychom věděli co nás v čase čeká
 6. provedu detailní prohlídku prostor a následovat bude předání staveniště zhotoviteli díla 
 7. každou fotografii, kterou na stavbě vytvořím uvidíte online a hned - jsem IN, takže Vás naučím nové možnosti, které nám svět internetu poskytuje
 8. připravím  soubor pro vydávání soupisů prací a dodávek  pro jednotlivé fakturační periody

Než vytáhnu cukr a bič

 1. jako Váš technický a stavební dozor průběžně budu zaznamenávat postup stavby, jejich kontroly, dohody učiněné v průběhu a tento Záznam budu mezi účastníky distribuovat
 2. připravím soubory pro případné změny stavby v návaznosti na projekty a původní rozpočet
 3. před přejímkou díla zkontroluji s klientem stavbu a sepíšeme   soupis vad a nedodělků stavby, který předáme zhotoviteli - zde pro Vás zúročím bohaté zkušenosti z činnosti inspekce nemovitostí
 4. odborně provedu přejímku díla včetně všech potřebných příloh
 5. v kontextu dosavadních soupisů prací a změnových listů provedeme kontrolu konečné ceny za dílo
A když bude třeba, pro spokojenost klienta udělám mnohem víc. Vezmu ho na pivo, posekám zahradu, pohladím a vyslechnu. :-)

Hlavně ten život nebrat tak vážně. Je zbytečně krátký a nervy máme všichni jen jedny.