Kolik
Cenová politika stavební firmy by měla být transparentní a čistá a nejinak tomu je u stavebního dozoru. 

Pokud si myslíte, že já jsem ten pravý, tak se budu těšit na setkání s Vámi. 

Vstupními parametry pro cenovou nabídku služby stavebního a technického dozoru (STDS): 
 • Vzdálenost stavby - (prosím max. do 40km od Brna).
 • Typ stavby - novostavba, rekonstrukce, zděná, dřevostavba, rodinný dům, bytový dům.
 • Termín zahájení a dokončení.
 • Předpokládané náklady na stavbu.
 • Stavba s generálním dodavatelem, stavba svépomocí, developerský projekt.
 • Stav projektové dokumentace (DPS, DSP, DUR).
 • Kvalita a rozsah položkového výkazu výměr - rozpočtu.
 • Požadovaný dohled jak nad stavební částí tak nad ekonomií stavby (rozpočty, fakturace, dodatky ke smlouvě).
 • Požadavek na přípravu zakázky (kontrola projektu, rozpočtu, kvalifikovaný výběr zhotovitele, konzultace, apod.).
Důležité poznámky předem:
 • Pro jednání mějte pro urychlení všechny výše uvedené informace k dispozici. 
 • Bude vhodné, když mi s poptávkou pošlete maximum z projektové dokumentace a rozpočet stavby a případně i informaci o vybraném zhotoviteli.
 • Cenovou nabídku na výkon STDS posílám/neposílám po osobní schůzce, kde prodiskutujeme veškeré vzájemné otázky a potřeby spolupráce. 
 • Průměrná celková cena stavebního dozoru se pohybuje kolem 3% z celkové ceny díla. 
 • Neposkytuji činnost v hodinové sazbě, neboť je pro obě strany nevýhodná a nekorektní. 
 • Realizaci služby vždy na základě příkazní smlouvy.