Hlína

Nepálená hlína bývala v našich podmínkách tradičním stavebním materiálem. Se zvyšujícím se zájmem o ekologické a zdravé bydlení se znovu dostává do popředí zájmu – i když v novém kabátě. Do popředí se však dostane i z jiných důvodů. Tím zásadním je energetická nenáročnost na jejich výrobu, možnost lokální těžby a tím snížení uhlíkové stopy výstavby. Na konci 19. století došlo k výraznému pokroku v technologii vypalování cihel a ty nepálené tak upadly v zapomnění. Dnes, přestože je k tomu česká legislativa zatím slepá, zažívají svůj comeback a myslím, že jejich čas opět přichází. 


I dům, kteří mí klienti navštěvují v rámci konzultací a řešení jejich staveb je vyrobený z nepálené hlíny. Uprostřed Brna a stojí tu už celou stovku let a ještě dlouho stát bude.


Hlavní výhodou hliněných materiálů je schopnost regulace vlhkosti v obytných prostorách. Stabilní vlhkost vytváří příjemné klima, které vyhovuje i alergikům. Hlína je schopna rychle pojmout zvýšenou vlhkost, kterou po jejím poklesu vrací zpět do místnosti. Stěna vyzděná z nepálených cihel se bude chovat jako difuzně otevřená. Třetím neopominutelným plusem nepálené hlíny je její schopnost tepelné akumulace, díky níž je zajištěna teplotní stabilita interiéru. Tyto tři vlastnosti vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima, které je vhodné zejména pro jedince s chronickým onemocněním horních cest dýchacích. Zároveň mají vysoký protialergický potenciál.Nepálená hlína byla v minulosti na území České republiky tradičně a hojně užívaným stavebním materiálem, protože byla nejdostupnější a nabízela celou řadu poměrně snadného zužitkování. Sušené nepálené cihly, kterým se lidově říkalo vepříky, vepřovice, truplovice, koťáry, kotovice atd., se připravovaly z odleželé hlíny a používaly se především na stavbu nosných, obvodových i nenosných stěn. 


Dalším způsobem využití nepálené hlíny bylo její udusávání do bednění nebo volné vrstvení udusané směsi hlíny se slámou či plevami do podoby masivního zdiva osekávaného během stavby rýčem. Další technologií byly tzv. omazávky či mazanice, kdy se jemnou hlínou omazávaly proutěné výplety v dřevěných konstrukcích domů. Vrstvou hliněno-slaměné kaše se také omazávaly roubené stavby – důvodem byla ochrana proti ohni. Neodmyslitelnou součástí „hliněného stavitelství“ byla také hliněná malta nebo hliněné omítky.


Výroba nepálené hliněné cihly je z hlediska spotřeby energie zhruba čtyřicetkrát úspornější než výroba běžné pálené cihly. Kromě šetrné výroby je nepálená hlína ekologická i svým lokálním původem.


Výrobci zpravidla dbají na přírodní původ a zdravotní nezávadnost také ostatních komponent svých produktů, například přídatných barviv do omítek. Dalším hlavním důvodem, který mluví „pro“ nepálenou hlínu, je pak logicky zdraví. Kontakt s hlínou je nezávadný, a pro leckoho až příjemný ať už při stavebním procesu, tak při samotném bydlení.


Ve srovnání s pálenými cihlami si pak i ta nepálená dokáže zachovávat poměrně dobré technické parametry, ať už se jedná o pevnost v tlaku srovnatelnou s běžnými zdicími materiály pro nízkopodlažní zástavbu, či o tepelně-izolační vlastnosti srovnatelné např. s cihlou pálenou. U lehčených hlín, které se užívají jako výplňové zdivo, poněkud klesají hodnoty pevnosti. Pevnost nepálených cihel se však s časem zvyšuje, a to díky prostupu vodních par přes tento materiál. Celkově je jejich životnost srovnatelná s tradičními materiály.


Cihla však není mezi hliněnými produkty zatím tím nejoblíbenějším. Favoritem spotřebitelského zájmu jsou hliněné omítky. 


Jakožto nejpopulárnější produkt ze své nabídky je uvádí rovnou dva oslovení čeští výrobci. Jeden z nich pak zdůrazňuje popularitu speciality své firmy, venkovní omítky, druhý úak zmiňuje rostoucí zájem o omítky barevné. 


Hliněné omítky, které lze sehnat v podobě suchých směsí, a to jak v hrubé, tak v jemné variantě, mohou být zdravou alternativou ke klasickým materiálům, navíc s jistým dekorativním potenciálem.  Náležité zacházení s patřičným typem hliněných omítek může také zajistit jejich neomezenou životnost.  Barevnou omítku bez povrchové úpravy například není ani nutné natírat, a případné zašpinění zdi lze v takovém případě odstranit pouhým omytím vodou.


Důkaz místo slibů? Zde fotografie z vlastního alba při rekonstrukci, která probíhala v letech 2004.