Korupce stavebních dozorů

Jeden majitel malé brněnské stavební firmy mi před přednáškou sdělil, že o korupci mluví vždy jen největší korupčníci. Ona to je otázka pohledu na věc. Platí totiž, že na každém šprochu bývá pravdy trochu. Vezměme si případ Andreje Babiše, který si na protikorupčním tažení postavil celou svoji zvrhlou politickou kariéru. Kdo četl knihu Boss Babiš od pana Kmenty, ví své. 


"Čau lidi: Všichni kradnů, všichni jsou zkorumpovaní a Kalousek zloděj. Mám rád ty motýle."

 

O korupci jako takové bylo napsáno hodně článků, víc studií a nejvíc smutných příběhů a na papír krásně psaných dopisů z věznic. S klidným svědomím můžeme říci, že korupce je ve své podstatě nevymítitelná, protože se jí bohužel/hobudík všichni dopuštíme ve zcela běžném životě.Uplácíme svoje děti aby nás poslouchali, uplácíme své milenky, abychom si mohli po večerech krásně "popovídat", uplácíme manželky, aby se jim průběžně promazávala paměť. 


Korupce (lat.corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) jde ruku v ruce s pojmem reciprocity (lat. reciprocus = vzájemný). 


Princip reciprocity čili vzájemnosti - Příjemce daru cítí povinnost dar oplatit, poškozený se cítí oprávněn k odvetě, v tom jednání se lidé snaží zachovávat vyrovnané vztahy čili „účty“.


Korumpovat znamená něco očekávat. Nechat se zkorumpovat znamená získat a následně plnit. Vzájemná dohoda - reciprocita. Nicméně se jedná o nerovnováhu. Získat status zkorumpovaného je v naší společnosti stejné, jako získat status kriminálníka. Zkorumpovaný se stává vydíratelným a tím se v případě nekorektní dohody ztrácí reciprocita. Využívá toho kriminální podsvětí a nemusí to být mafie. 

Zkorumpovaného lze vydírat a postupně od něho vyžadovat další plnění, ústupky a protislužby, které nemusí zdaleka končit v rovnováze se získaným prospěchem, který se stane časem zcela infinitezimální (nekonečně malé číslo, jehož absolutní hodnota je menší než jakékoliv kladné reálné číslo). 


Klikni si: ONLINE Přednáška


Celou tuto patálii, ten výsledný pocit korupčního chování, našeho vnitřního zklamání, tedy stav po přijetí úplatku/výhody, kdy se nedokážeme radovat ve chvíli, kdy nás čeká nebezpečí, lze popsat příběhem zvaným "Damoklův meč".


Nad hrdlem se mu houpala čepel meče, které si Damokles zprvu nevšímal. Když ji ale spatřil, najednou poznal, že se nedokáže radovat a užívat si blahobytu, který ho obklopuje. Jídlo v puse mu zhořklo, malby na stěnách se zkroutily do nepříjemných patvarů. Místo aby si bezstarostně užíval dary od panovníka, chtěl být najednou z paláce co nejdál. 


Otázka zní - jestli má smysl s tím bojovat? Bojovat s tím může člověk pouze vlastním individuálním přístupem a chováním. Ekologickým katastrofám zamezíme všichni společně, ale také každý sám za sebe. 


Už v knize Exodus – Starý zákon, najdeme první varování před úplatkářstvím


„Nepřijmeš úplatek, neboť úplatek oslepuje ty, jež vidí, a podvrací jednání spravedlivých.“ 


Korupce může být drobná/velká, organizovaná/neorganizovaná a je vždy projevem chyby v procesu rozhodování. Korupce se projevuje různě:  

podplácením

úplatky

vydíráním

zastrašováním

neoprávněnými příjmy

výhodami a jejich vyžadováním 

udělováním přízně

protežováním.


Z korupčního chování se defacto nelze radovat moc dlouho. Zpočátku může přijetí nějakého daru služby vyřešit nějaký tíživý problém a dostat zkorumpovaného do jiné sociální bubliny, nebo životní hladin. Jenže to svědomí tam je a s ním pak přichází to blbý-špatný. 


V některých případech to může být návštěva Policie ČR, v některých případech výpověď ze zaměstnání, někde zasáhne karma a někde psychosomatické potíže, sociální vyloučení a jak to vidíme na aktuálním dění slovenských zatčených pohlavárů tak sebevraždami. 


Nejčastějším důvodem přijetí úplatku/protislužby je nezralost osobnosti, nezkušenost, chudoba potamo nižší příjmy apod.. 


Nechci v tématu rozebírat poklesky politiků, protože to je téma na diplomovou práci jak pro psychologa, politologa, ekonoma, advokáta, sociologa atd. 


Chci zůstat u tématu korupce stavebního dozoru. 


Abych mohl o tomto tématu mluvit, či psát, musím o něm samozřejmě vědět a mít nejlépe nějakou zkušenost. Nechci běžet jen po koleji filosofie a mudrování, ale přinést na světlo i svou oběť, zkušenost. 


Obecně přiznávám, že byla v mé minulosti doba, kdy jsem byl přímím účastníkem procesů, kde manipulace s cílem korupce byla četná a pravidelná. Byl jsem příjemcem velkého množství protislužeb a finančních výhod díky mé profesi a pozici, kterou jsem zastával. 


A jak jsem zmínil výše, příčinou byl nedostatečný příjem a mizerná pokřivená osobnost a špatný morální vzor. Všechny následky jsem si vyzobal do posledního zrníčka. Problémy v zaměstnání byly spolu s výpovědí ty nejmenší. 


Dlouhou dobu trvalo, než jsem se vypotácel ze zdravotních problémů, smazal jsem svoji historii, vypracoval se profesně a zbavil se mnoha a mnoha rádoby přátel. Nezůstalo mi nic, jen dno a naděje. 


Jen silná čára za minulostí a podpora rodiny s následnou osobní proměnou, kterou mi zprostředkovala moje Karma skrze Boha způsobila, že se na celou věc mohu dívat jako dlouhodobě vyléčený pacient z rakoviny na život - pacient, který má právo říkat všem ostatním kolem sebe, nekuřte, protože....


Poctivou a tvrdou prací s využitím všech svých zkušeností a znalostí, pílí, motivací a životním nadhledem, stabilitou si mohu nyní dovolit psát tento článek a svým klientům skoro krví na smlouvu stvrdit, že se to v mém případě nestalo, neděje a nestane. Každý můj klient dostává se smlouvou pečeť neúplatnosti a slib, že pokud se tak stane vrátím mu všechny finance, které do mě vložil. 


Všichni ví co je stavební dozor, co má dělat, proč se na něho obracíme. Je to filtr, prostředník, autorita a osobnost ideálně všemi mastmi mazaná. Klienti do něho vkládají svoji důvěru, finance a očekávají především jeho profesní odbornost, odpovědnost a loajalitu. 


Stavební dozoři se s korupcí setkávají v několika rovinách, které mohu jemně popsat v jednotlivých bodech. 


Zvýhodňování 

Zvýhodnění některého z plánovaných zhotovitelů stavby, ať už manipulací s čísly při výběrovém řízení, nebo nepravdivými dehonestujícími výroky a nepodloženými zkušenostmi s konkurenčními nabídkami. 

Uvedené platí, pokud se TDS podílí sám nebo s klientem na výběru stavební firmy a vyhodnocování cenových nabídek. Jedná se o riziko a samozřejmě past, kde na TDS může od   nekorektních firem, které se podílí na korupci ve stavebnictví čekat odměna v řádech několika sta tisíc Kč. 

Doporučování 

Doporučování subdodavatelů, profesí a výrobců, kde s jejich obchodními zástupci má sjednanou provizi za doporučení (ústní, písemnou) - běžná metoda stavebních dozorů. Při svém zahájení činnosti mi podobné návrhy padaly každý den. Proti tomu je nutné se opět ohradit, protože provizi vdy zaplatí klient v ceně služby/výrobku - to je konflikt zájmu, neboť TDS má přinášet klientovi za odměnu, kterou obdrží úspory. 

Jednu podobnou smlouvu jsem při prohrabování se starými dokumenty našel. Dodavatel technologie se v ní zavazoval uhradit 5% ze sjednaného objemu zakázky na účet a samozřejmě sjednána smluvní pokuta v poměrně vysoké částce za prozrazení toho smluvního závazku. Pamatuji si, že to byl vzor, který mi poskytl jeden projektant. K tomu se vyjádřím níže. 


Zametání

Při realizaci díla se zhotovitelem jeho zametání chyb a vad pod koberec v očekávání či předem sjednaném protiplnění. Tzv. co oko nevidí, srdce nebolí. 

Akceptování 

Nepravdivých úkonů v rámci víceprací s podílem na jejich výši, kde v tomto případě obě strany spoléhají na absenci dalšího kontrolního mechanismu a na neznalost klienta a investora porozumět rozpočtům a výkazům výměr. Toto se děje zcela bežně u veřejných zakázek. 

Zastrašování - vydírání

S ohledem na pravomoce svěřené klientem TDS a autoritou, kterou má na stavbě díky obecně zažitým principům má TDS nástroje, kterými může zhotovitele zastrašovat a tlačit do pozice, která může být cílená v potřebě komunikování úplatku. Tím úplatkem, ale nemusí být vždy zákonitě finanční plnění. Dozor se může například svým chováním dožadovat u zhotovitele zatajení chyby, kterou se sám dopustil a kterou zhotovitel zjistil. V tom momentě nastupuje pojem: "Ruka ruku myje." a opět je součástí korupce TDS. 

Přijetí daru - dárku

Po realizaci od zhotovitele je také formou přijetí úplatku? Pokud se jedná o drobnost, kterou schválí klient, tak nikoli a to za předpokladu, že ji získá klient také. Peněžní dar je nepřípustný. 

Získat si dozora


Vzpomínám na život ve stavební firmě, kde naším cílem po podpisu smlouvy o dílo byl stavební dozor. Vytvářeli jsme pasti-pastičky, které vždy měli za cíl mít na své straně zkorumpovaného TDS. V 95% úspěšné kroky a protože mnohé z těchto dozorů nyní vidím jako svoji konkurenci, musím se usmívat jak snadné bylo některé z nich získat pro zájmy stavební firmy. Jednoho blba jsem dostal na hromadu písku. Klient nám za jeho hromadu písku za 2000,-Kč pak zaplatil 300tisíc na neoprávněných vícepracích, šikovně schovaných. 


Projektanti

O korupci ve veřejných zakázkách se ví. Jsou toho plné noviny, stavebnictví ale není vyjímkou proti jiným oborům, jen je více na očích. 


Podívejme se ale na obor, který je jak klientovi tak mě velmi blízký při realizaci, na projekci, architekty. Viděl jsem už několik vzteklých projektantů, kterým jsem změnil v realizaci okna a další prvky. Nikdy jim nešlo o výrobek jako takový. 


Tvrdím, že architekti a projektanti pracují zcela otevřeně s provizním systémem výrobců a dodavatelů, kteří si v jejich kancelářích podávají dveře. Je to jak u doktorů. Proč si myslíte, že z deseti léků na předpis vám doktor předepíše jeden a ten konkrétní? 


Proč myslíte, že máte navržené zdivo od Ytong/Heluz/Porotherm/Porfix, okna se sedmi komorami, střešní krytinu Lindab/Satjam/Borga/Bramac/Tondach, podlahy Egger, omítky Baumit/Cemix/Profi.


Myslíte si, že to je z lásky? Nikoli. Projekční kanceláře mají šanony plné provizních smluv a já budu šťastný člověk až někdy někdo z nich vystoupí a přizná to. Klienti jim zaplatí za projektovou dokumentaci a oni si pak ještě stáhnou provize z realizací. Odvážné tvrzení? Nikoli, vlastní zkušenosti. 


Proto jsem s úsměvem, když vidím jak se někteří projektanti hrnou na své zakázky dělat dozor. Jednou třeba někdo přizná barvu. Neplatí to víceméně o všech. Jsou zářné vyjímky, které to nemají zapotřebí, stejně tak jsou vyjímky mezi projektanty, kteří si dozor na svých stavbách dělají s jiným cílem. 


Neházím je všechny do jednoho pytle, stejně tak neházím dozory do jednoho pytle. Stále platí pravidlo 95/5. 


Závěrem

S tvrzením, že se nikdy dozor nenechal uplatit, že nikdy nepřijal provizi či úplatek je to stejné, jako s tvrzením, že nikdy nelhal a nikdy nic neukradl. I vrchol morálky T.G.M a ctnosti Jan Hus, lhal jako tiskárna deníku Blesk. 


Otázkou je pak metoda, jakým způsobem zajistit na svoji zakázku Stavební dozor, který si je vědom rizik, umí je pojmenovat a má s nimi zkušenosti a umí poskytnout táruku neúplatnosti. Každý z nich má na to svoje metody, ať už amatérské nebo profesionální. 


Já, ze staveb které dozoruji, nikdy nevyužívám tamních dodavatelů a profesí pro svoje potřeby, jestliže mám 10 staveb, na kterých je 10 elektrikářů a já zrovna jednoho potřebuji, tak hledám 11tého, kterého nepotkám na stavbě mého klienta, nebo využívám služby jen svého elektrikáře, kterého nikam a nikomu nedoporučuji, protože jsem rád, že ho mám a nechci se dostat do stavu, že ho někde potkám, či mu nějaký trouba nezaplatí. Doporučování je totiž velmi riziková činnost i v jiném směru.  


Já bych se možná mohl vrátit k článku, který jsem zpracoval minule, který popisoval cenu za služby TDS. 


https://dozor-brno.blogspot.com/2021/02/kolik-stoji-stavebni-dozor.html


Cena za výkon služby TDS se skládá z mnoha částí a někdo má započítány plánované provize a někdo nemá a proto má cenu jinou. 


Někdo jezdí na stavbu 100 km a někdo ji má za domem. Někdo odvádí DPH a někdo se k tomu svou neschopností ještě ani nedostal. 


Podstatné u stavebního dozoru, je také uvědomění a znalost této problematiky. 


Protože jsem vyrůstal ve stavebních firmách, tak jsem poznal všechny možné a nemožné techniky a metody (některé jsem sám vymyslel), jak korumpovat stavební dozory. 


Znalost těchto metod mi pomáhá v tom být vůči nim imunní a dokázat se s nimi vypořádat již v zárodku. 


Existují dozoři, kteří neumožňují svým klientům udělovat jim recenze a zpětné vazby, protože jakákoli vzpomínka některého z klientů by je mohla vyřadit z profese. Existují dozoři, kteří fungují už jen spolu se stavebními firmami, protože bez nich by klienty nikdy nezískali. 


Znám jich dost a s jedním takovým zmrdem jsem měl střet minulý rok. Stavební dozor, který na zakázce, kterou nedozoroval hájil zájmy "stavební firmy", která měla majitele bez stavebního vzdělání navíc v insolvenci. Neověřená firma, která realizovala dílo ve všem zcela špatně, svévolně. jak dozor tak firma se vzájemně  podíleli na zkorumpování části představenstva SVJ. 


Tento stavební dozor vystupoval z pozice jakési formy šedé eminence a jako stínový poradce stavební firmy. Ze zákulisí ovlivňoval rozhodování předsedy SVJ. Samozřejmě měl to právo - právo člověka, který vyžadoval reciprocitu za poskytnutí úplatku.