Stavba svépomocí, aneb duševní rozvoj

Abyste postavili dům, potřebujete vagínu, nikoli koule. Protože vagína vydrží 100x víc než jakýkoli ocelový pytel na světě. Víte, ono postavit dům je úkol tzv. mužské polarity. Teď neřešte jestli to je nějaká čínská filosofie, jen se zamyslete. 


Mužská polarita je postavena na zvládnutí logiky, plánování a provádění úkolů s ohledem na cíl. 


Ženská polarita (intuice, všestrannost vnímání i přemýšlení, citovost...) je při stavbě spíše na překážku, ale uplatní se výhradně v interiéru. 
Každý z nás má v sobě obě tyto polarity, někdy jsou vyrovnané a jindy jedna převažuje a netvrdím, že převažuje celý život.


Ať je to u vás jakkoli, stavba svépomocí to průkazně prověří. Postavit dům, je totiž historicky jedním z klíčových úkolů chlapa, které před nás kladli naši předkové. Dřímá to v nitru každého chlapa. 


Stavba svépomocí není o tom, že vše oddřete sám, to vůbec ne. Je to metoda, kdy se stanete vším, čím disponuje normální stavební firma. Šéfem, přípravářem, rozpočtářem, účetním, stavbyvedoucím, mistrem, zásobovačem, zedníkem, tesařem, projektantem, architektem, dozorem, kopáčem a pohůnkem u míchačky. Budete vším a všude. Někdy budete najímat, někdy budete dřít a někdy odpočívat, zatímco jste před tím správně plánovali a delegovali. 


Postavit dům je skvělá cesta rozvoje osobnosti, kterou rozhodně stojí za to prožít a naplnit. Někdo ke splnění toho cíle bude potřebovat dva roky, někdo celý život. V průběhu stavby zažijete mnoho extrémních vypětí sil, úspěchů, radosti i zklamání. Budou chvíle, kdy budete brečet nad svým rozhodnutím, že jste se do něčeho takového pustili. Chvíle kdy byste nejraději vše sbourali, spálili a utekli pryč. Nebude se vám dařit a přesto se budete probíjet k cíli. 


Zažijete také mnoho skvělých a krásných okamžiků, kdy budete žasnout jaký potenciál se ve vás skrývá a co vám roste pod rukama. Naučíte se spoustu nových dovedností a řemesel, organisovat a plánovat čas jako nikdy před tím. Naučíte se řídit práci jiných lidí, naučíte se delegovat práci, přemýšlet o souvislostech. 


Naučíte se, že jste jen člověk a že také děláte chyby. Naučíte se, že každá chyba se dá opravit. Trpělivost a vytrvalost na stavbě budou další dovednosti, které získáte a posílíte. 


Jednoho dne se nastěhujete do svého domu, ke kterému získáte daleko větší citový vztah, než k domu, který vám od A do Z postavila firma. Ano ten citový vztah může být i nenávist, ale každá emoce je lepší než žádná.

 

Každý den, kdy se budete vracet z práce, kam musíte chodit abyste splatil svůj dluh bance, protože málokdo si dnes může dovolit postavit dům bez úvěru, se váš dům jako monument bude tyčit vysoko nad vámi i nad ostatními. 


Dům, který jste postavili sám a za pomocí přátel, řemeslníků vám zvedne sebevědomí a hodnotu vaší ceny. Posílí hrdost, sbejistotu a schopnost jít a konat. Stejně tak ve vás posílí pokoru a přijetí faktu, že ne vše musí být dokonalé, abyste byli šťastní a spokojení 


Vůbec neřeším jestli to dává ekonomický smysl, protože ne vše se v životě dá měřit penězmi. Není podstatné jak se zapojí rodina, jak bude naštvaného a unaveného chlapa podporovat nebo nepodporovat jeho partnerka, nejsem rodinná poradna. Některé vztahy to prohloubí, některé vyzkouší a zlomí. Co má pevné základy vydrží i nějakou malou pohromu.


“Kostel je jediná stavba, která má základy v nebi.”